Kyky toteuttaa teoksia

Isoimmissa katutaidehankkeissa ja projekteissa ammattimainen ote korostuu. Kyky toteuttaa teoksia edellyttää kokemusta ja työnäytteitä. Vaativimpia katutaideprojekteja ovat mm. talojen maalaamiset, sillat ja alikulut.

Ammattimainen ote tarkoittaa, että hän kykenee toteuttamaan vaativampia katutaideprojekteja.

  • Noudattaa aikatauluja ja työohjeita
  • Huomioi muut työskentelijät ja maalaajat
  • Ei aiheuta haittaa liikenteelle
  • Noudattaa liikenne- ja työturvallisuusmääräyksiä
  • Huomioi tekijänoikeuksia
  • Laatii suunnitelman työskentelystä ja tarvittavista maaleista ja mahdollisista muista työvälineistä
  • Hallitsee käyttämänsä työvälineet
  • Toteuttaa teoksensa suunnitelmansa mukaisesti
  • Toimii työalueella päihteittä