Tutkimuksia

Kyselyt ja tutkimukset

Luvallinen graffiti Helsingissä. “Meidän kulttuuria ja meidän juttu, kun pääsee tekee…” (Mika Helin)
Julkaistu 16.5.2014. Tutkimuksia: 2014:2, .PDF verkkoversio
Tutkimus on tilattavissa kirjaversiona Adlibris verkkokirjakaupasta

Yle kysyi: suomalaiset rakastavat teatteria – katutaiteen suosio yllätti
Valtion pitäisi tukea etenkin näyttämötaidetta, selviää Ylen kyselyssä 16.01.2017.
Virallinen katutaide on nostanut vasta viime vuosina Suomessa päätään. Siksi on kiinnostavaa, että seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että valtion pitäisi tukea katutaidetta. Suurin kannatus oli 15–24-vuotiassa.

Suomen taiteilijaseura 2016. “Julkista taidetta arvostetaan eniten Oulussa ja Pääkaupunkiseudulla”
Katutaidetta, kuten seinämaalauksia ja laillisia graffiteja, toivoo kaupunkiinsa 68 prosenttia.

Gradut ja väitöskirjat

Kannu vie – kohti taidetta?
Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta 2011
Piritta Malinen
Tutkimus selvittää kuvataideopetuksen ja nuorisokulttuurien, erityisesti graffitin vuorovaikutusta: niiden yhteistä kosketuspintaa ja miten kuvataideopetuksessa voitaisiin huomioida niin graffitintekijän kuin muidenkin nuorisokulttuureihin kuuluvien erityispiirteitä kuvantekijöinä.

Julkinen taide katumaisemassa
Ympäristöpolitiikka ja aluetiede, Pro Gradu-tutkielma, tammikuu 2016
Katariina Karppinen
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ensimmäisiä katutaiteeksi luettavia seinä-maalauksia osana Lappeenrannan ja Porin kaupunkimaisemaa.

Pispalan feimi
Taidehistorian pro gradu -työ, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto 2015
Kai Ylinen
Tämän pro gradu -työn tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä alueen graffititaiteen ja sitä ympäröivän yhteisöllisen toiminnan arvoista.

Belgradin graffitien sanalliset viestit
Pro gradu-tutkielma, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto 2014
Katja Jokiniemi
Serbian pääkaupungista Belgradista löytyy paljon niin visuaalista katutaidetta kuin sanallisenkin viestin sisältäviägraffiteja.Tutkielmassa selvitetään, mitä Belgradinsanallisen viestin sisältävätgraffitit ilmaisevat ja millaisia viestejä ne välittävät.

Tavasta tyyleihin
Jyväskylän yliopisto, taiteen ja kulttuurin tutkimuslaitos 2014
Pro-gradu
Jyri Väisänen
“Tutkimukseni käsittelee kuopiolaista graffitia ja sen ilmenemismuotoja Kuopiossa. Lähestyn graffitia paikan ja teoksen näkökulmista. Selvitän, mitä paikat merkitsevät graffitille, ja miten ne vaikuttavat sen luonteeseen”

Julkisen tilan kontrollin saavutuksia- Tapaustutkimus Stop Töhryille -projektista
Pro-gradu, Helsingin yliopisto, sosiaalipolitiikka 2010
Liisa Mäkinen
Tutkielma keskittyy julkisen kaupunkitilan kontrollin eri muotoihin.

Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne.
Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto 2010
Sosiaalitieteiden laitos, sosiologian oppiaine
Pauli Komonen
Käsiteltävinä asioina ovat toiminnan ajallinen kehityskulku alakulttuurin sisällä, toiminnan motiivit ja graffitin suhde nykyalakulttuureista käytyyn sosiologiseen keskusteluun. Miksi maalaaminen aloitetaan? Millaista toiminta on intensiivisimmillään? Miksi kulttuurista siirrytään sivuun?

“Graffiti ei ole taidetta, se on rikos” – graffitikonfliktin yhteiskunnallisia määreitä
Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, sosiologia, 1999
Petri Syrjänen
Tutkielmassa selvitetään graffitintekemisen motiiveja ja merkityksiä alakulttuurisen.

Opinnäytetyöt

Hip hop-kulttuurin eri osa-alueiden hyödyntäminen peruskouluopetuksessa
Metropolia ammattikorkeakoulu, kulttuurituotannon koulutusohjelma, opinnäytetyö 2017
Pete Nieminen
Opinnäytetyössä tutkitaan ensisijaisesti Team Haloo-ryhmän nimissä, hip hop-kulttuuriinpohjautuvia, koululaisille suunnattuja eri aihapiirien parissa toteutettuja työpajoja.

Matka maalaukseen: Graffitipajan voimin merkitystä nuorten elämään
Opinnäytetyö, Yhteisöpedagogikoulutus
Syyskuu 2016
Jussi-Mikko Salminen
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa viiden nuoren kokemuksia vuonna 2015 järjestetystä graffitipajasta.

Graffiti ja katutaide nykytaiteen kentällä
Opinnäytetyö, Tampereen Ammattikorkeakoulu 2015
J-P Köykkä
“Tässä tekstissä pohdin graffitikulttuurin vaikutusta omaan taiteelliseen työskentelyyni sekä graffitia nykytaiteen kontekstissa”

Katutaide ja teollinen muotoilu: ohjaus uudenlaisen muotoilun äärelle tuotekonseptien kautta
Savonia ammattikorkeakoulu, muotoilun koulutusohjelma, opinnäytetyö 2015
Santeri Karttunen
Opinnäytetyön aiheena on Katutaide ja teollinen muotoilu.

Katutaideteos julkisessa tilassa
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan opinnäytetyö, Lapin AMK Kuvataiteen koulutusohjelma 2014
Roosa Kustula
Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa katutaiteen inspiroima seinämaalaus Oulun Kulttuuribingolle.

Graffiti vs Katutaide
Taiteen kandidaatin opinnäyte 2013
Aalto- yliopisto
Ville Kiljunen
Kandidaatin opinnäyte käsittelee kuinka katutaide ja graffiti eroavat toisistaan muodollisesti, sisällöllisesti sekä tavoitteellisesti.

Kaduilla muutoksen merkit
Taiteen kandidaatin opinnäytetyö, kasvatustaidekeskuksen koulutusohjelma, Aalto yliopisto 2012
Aini Väätti
Tutkielman päämäärä on selvittää katutaiteen ja kriittisen pedakokiikan suhdetta.

Näyttelytoiminta osana graffitikulttuuria
Humanistinen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2009
Heta Seikkula
“Käsittelen tutkimuksessani graffititaiteen esittämistä julkisesti taiteen instituutiossa.”

Google Trends
Tutki Googlen nousevia hakuaiheita Google Trends -palvelun avulla.