Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tulee hakea yli kaksi viikkoa esillä oleville julkisivukohteille, jos toimenpiteellä on vaikutusta kaupunki- tai maisemakuvaan.

Toimenpidelupa haetaan yleisesti rakennuksen ulkoasua muuttaville toimenpiteille, kun rakennuslupaa ei tarvita.

Luvan käsittelyyn tulee varata riittävästi aikaa ja lupahakemukseen tulee liittää havainnekuva julkisivumaalauksesta.

Hakemuksen perusteella rakennusvalvonnan viranomainen harkitsee, käsitelläänkö hakemus toimenpidelupana vai kaupunkikuvallisena lausuntona.

Kaupunkikuvallisella lausuntomenettelyllä voidaan tehdä vähäisten kaupunkikuvallisten korjaus- ja muutostoimenpiteiden, kuten pienimuotoisten katutaideteosten luvanvaraisuusharkinta. Tämä ei ei vaikuta luvan hakemiseen.