Luvan hakija

Katutaideteosta tai seinämaalausta varten tarvitaan rakennusvalvonnan toimenpidelupa. Sen hakee kohteen hallinnoija eli omistaja. Asuinkerrostaloissa hallinnoiva taho on usein taloyhtiö.

Omistaja tai hallinnoiva taho ja suunnittelija tekevät sopimuksen teoksen toteuttamisesta.

Maalausta ei saa tehdä ilman omistajan kanssa tehtyä sopimusta.