Lupapiste.fi

Rakennus- ja toimenpidelupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelussa.

Rakennusvalvonnan viranomaisen kanssa käyty ennakkoneuvottelu ohjaa luvan hakemista. Aika ennakkoneuvotteluun varataan alueen lupasihteeriltä. Lupahakemuksen kohtaan “Hankkeen kuvaus” tulee kirjata tieto siitä, kenen lupakäsittelijän kanssa ennakkoneuvottelut on käyty.

Hakija on kohteen omistaja tai hallinnoija.

Hakemuksen laatii suunnittelija, jolla on toimenpiteen luonteeseen soveltuva pätevyys.

https://www.lupapiste.fi