Alueen käyttölupa

Toteutettava katutaideteos tarvitsee aina alueen ja kohteen omistajan sekä hallinnoijan suostumuksen teokselle, eli käyttöluvan. Se kannattaa aina laatia kirjallisena. 

Huom!

Yksityisessä omistuksessa oleva kohde (esimerkiksi taloyhtiön julkisivuseinä) tarvitsee omistajan suostumuksen lisäksi aina toimenpideluvan rakennusvalvonnalta!
Rakennusvalvonnan luvat haetaan osoitteesta https://www.lupapiste.fi

Alla on lueteltu Helsingin yleiset alueet ja niiden käyttöluvista päättävät tahot.

Liikuntapuistot, uimarannat ja venesatamat
Luvasta päättää kulttuuri- ja vapaa-aika toimiala (http://www.hel.fi/www/liv/fi/yhteystiedot-ja-palaute)

Kaupalliset torit ja tukkutorit
Luvasta päättää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö (http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat)

Koulujen pihat
Luvasta päättää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö (http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat)

Moottoriteiden, teiden ja rautateiden alikulut
Luvasta päättää liikennevirasto (http://www.liikennevirasto.fi/yhteystiedot)

Muut yleiset alueet
Luvasta päättää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö (http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat)