Ilmoitus työskentelyn valmistumisesta

Kun yleisellä alueella tehtävä työ on saatu valmiiksi, työn valmistumisesta tehdään ilmoitus samalle taholle, jolle on ilmoitettu työskentelystä (luvat@hel.fi).