Ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä ja liikennejärjestelyjen suunnitelma

Aina kun työskentely tapahtuu yleisellä alueella, on työskentelystä tehtävä kaupunkiympäristön toimialalle ilmoitus tyostä yleisella alueella, johon sisältyy kenties tärkeimpänä liikennejärjestelysuunnitelma. Ilmoituksessa kerrotaan myös mm. työskentelyn toteuttaja, työskentelykohteen tarkka sijainti sekä työskentelyn ajankohta.

http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/katutyoluvat/katutyoluvat

Ilmoituksen käsittelyyn kannattaa varata ainakin viikko.